privacyverklaring

Homeprivacyverklaring

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Air Plus BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Air Plus BVBA en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan Air Plus BVBA verstrekt.

Air Plus BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mailadres

-Uw IP-adres

VERWERKINGSDOELEINDEN

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de volgende redenen : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting ; noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Air Plus BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  Daarnaast kan Air Plus BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van onze producten.

BEWARINGSTERMIJN

Air Plus BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.  De persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer, zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding) met een maximum van 10jaar na het laatste contact.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Air Plus BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden binnen de Europese Economische Ruimte, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Air Plus BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

WEBSITEBEZOEK

De website-ontwikkelaar van Air Plus BVBA volgt de algemene bezoekgegevens op, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, evenals voor optimalisatie van de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De website-ontwikkelaar van Air Plus BVBA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Air Plus BVBA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Air Plus BVBA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Air Plus BVBA heeft hier geen invloed op.

Air Plus BVBA heeft Google geen toestemming gegeven om via Air Plus BVBA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over de Google Privacy Policy vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Cookies

De website van Air Plus maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te analyseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de servers van de website-ontwikkelaar.  Met deze informatie wordt gecheckt hoe u de website gebruikt en om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen.

De bewaarde gegevens worden steeds zoveel mogelijk geanonimiseerd.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

RECHT VAN INZAGE, AANPASSING EN VERWIJDERING

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen.  Bovendien hebt u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdraging of verwijdering per aangetekend schrijven sturen naar Air Plus BVBA op onderstaande contactgegevens.  Air Plus BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via [email protected]).

BEVEILIGING

Air Plus BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Air Plus BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Air Plus BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Air Plus BVBA op via [email protected].

Air Plus BVBA is als volgt te bereiken:

Vestigings- en postadres : Hoge Buizen 59 te 1980 Zemst

BTW-nr : BE0471.270.639

Telefoon :  +32 (0) 2 251 25 00

E-mailadres : [email protected]

Website : www.airplus.be